Artikelen

Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof bij Schatkist editie 2. Sommige artikelen zijn ook interessant wanneer u werkt met Schatkist editie 3. Artikelen voor gebruikers van Schatkist editie 3 vindt u ook in Digiregie.

Toon alle artikelen binnen de categorie:

Datum Titel Categorie Auteur(s)
07-03-2014 Een nieuwe kijk op de huishoek. Suggesties bij het anker 'Familie'.
Optimaliseer het spel in de huishoek met de suggesties in dit artikel. Pompom krijgt een centrale rol, er wordt uitgegaan van Meervoudige Intelligentie (MI) en het spelen begint met een probleemstelling binnen een betekenisvolle omgeving.
Pompom Cobi Visser
04-11-2013 Werken met een moodboard
Een moodboard is een hulpmiddel bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit artikel is te lezen hoe u een eigen moodboard maakt en hoe u het kunt inzetten in uw groep.
sociaal-emotionele ontwikkeling Natasja van Lier
04-11-2013 Pompom en het bezoek van de inspecteur
In dit artikel is te lezen hoe een inspectie op de Voor- en de Vroegschool verloopt. Daarnaast worden er tips gegeven om een goede doorgaande lijn voor de inspecteur zichtbaar te maken.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
16-09-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 4: Ouderbetrokkenheid
Dit artikel geeft handreikingen voor het betrekken van ouders bij het aanbod van activiteiten binnen de school en het kindercentrum.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
16-09-2013 Verkennen en wennen
Dit artikel biedt suggesties om het wennen voor kleuters, leerkracht en ouders aan het begin van het schooljaar goed te laten verlopen.
praktijk Cobi Visser
15-05-2013 Tips voor lezende kleuters
In dit artikel staat een aantal praktische tips waarmee u lezende kleuters op een speelse en betekenisvolle manier betrekt in uw (zomer)ankeractiviteiten.
beginnende geletterdheid Maaike van der Ploeg-Feenstra
06-05-2013 Opbrengstgericht buiten spelen, kan dat?
In dit artikel krijgt u spelsuggesties voor betekenisvol en opbrengstgericht buitenspel bij het anker ‘Buiten spelen’. Hierbij ligt het accent op (leren) samenspelen.
praktijk Cobi Visser
06-05-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 3: Regels en routines
Dit artikel biedt handreikingen hoe u regels en routines op de voorschoolse voorziening afstemt.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
01-03-2013 Een andere kijk op spel en spelbegeleiding - Spelsuggesties bij het anker ‘Lente’
In dit artikel staan voorbeelden van betekenisvolle spelcontexten binnen het anker ‘Lente’. Ook leest u er hoe u dit spel kunt stimuleren en interveniëren (spelbegeleiding).
praktijk Cobi Visser
01-03-2013 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 2: Woordenschat
Dit artikel laat stapsgewijs zien hoe u samen met de voorschoolse voorziening een afstemming maakt tussen het themaaanbod en de bijbehorende woordenschat.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
08-11-2012 Puppets with a mission - Pompom en Jules op reis
‘Puppets with a mission’ is een uitwisselingsproject waarbij klassenpoppen van verschillende scholen uit Europa bij elkaar op bezoek gaan.
Pompom Magali Marey
06-11-2012 Samenwerking met de voorschoolse voorziening - deel 1: Kennismaking
Dit is het eerste artikel van een vierdelige serie over de meerwaarde van de samenwerking tussen de basisschool en het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal (de voorschool). Lees hoe de eerste kennismaking met de voorschool opgezet kan worden.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
09-09-2012 Opbrengstgericht werken met Schatkist
Opbrengstgericht werken is speerpunt van het landelijke beleid. Lees hier hoe Schatkist met het Schatkist Kleutervolgsysteem en Schatkist DigiRegie deze manier van werken ondersteunt.
observatie en registratie Dorien Stolwijk
20-10-2011 Brochure: Uk & Puk - Schatkist, Ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar
Met Uk & Puk en Schatkist wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld door de Wet OKE, en wordt een doorgaande leerlijn gegarandeerd.
doorgaande leerlijn Dorien Stolwijk
18-05-2011 Fijne motoriek kleuters
Een kleuterleerkracht is bij haar kleuters alert op de ontwikkeling van de fijne motoriek. Geen wonder, want een goed ontwikkelde fijne motoriek is een van de basisvoorwaarden voor het latere schrijven in groep 3.
praktijk Maaike van der Ploeg-Feenstra
13-09-2010 Kleuters en motoriek
Er is niet veel voor nodig om kleuters aan te zetten tot beweging. Kleuters bewegen namelijk veel en graag. Gelukkig maar, want bewegen is belangrijk.
praktijk Maaike van der Ploeg-Feenstra
13-07-2009 Doelen kleutersetjes
Met de kleutersetjes van Schatkist oefenen kinderen op een speelse manier taal- en rekenaspecten.
doelen kleutersetjes Uitgeverij Zwijsen B.V.
30-06-2009 Woorden leren met Schatkist
Ook de kleuteruitgave Schatkist besteedt aandacht aan woordenschatuitbreiding en biedt woordenlijsten. Hoe verhouden de woordenlijsten van de BAK en Schatkist zich tot elkaar?
woordenschat Carry van de Guchte
30-06-2009 Kleuters en poezie
In dit artikel vindt u praktische tips om in de komende herfsttijd en rond dierendag met poëzie aan de slag te gaan.
Interactief voorlezen Irma Land
30-06-2009 Herhaald voorlezen van prentenboeken
In dit artikel vindt u suggesties hoe u het herhaald voorlezen in een kleine groep aan kunt pakken.
Interactief voorlezen Elly van der Linden
30-06-2009 Niveau-indeling ankerverhalen
In dit artikel leest u meer over de moeilijkheidsgraad van de verhalen. Er wordt een indeling gemaakt in eenvoudige verhalen (kolom A) en verhalen die wat moeilijker zijn (kolom B).
Interactief voorlezen Uitgeverij Zwijsen B.V.
30-06-2009 Computerprogramma Schatkist Lezen
Pratende poppen, dozen vol verhaaltjes, een liedjesmachine, knallende ballonnen met letters erop: niets is te gek in het computerprogramma Schatkist Lezen.
software Uitgeverij Zwijsen B.V.
30-06-2009 Suggestie voor een nieuw voorleespatroon
Het begin van een schooljaar is een goed moment om uw voorleesgedrag onder de loep te nemen. Dit artikel beschrijft hoe u uw voorleespatroon meer richting interactief voorlezen kunt ontwikkelen.
Interactief voorlezen Elly van der Linden
30-06-2009 Suggesties voor het op gang brengen van interacties
In dit artikel vindt u suggesties voor zinvolle interactiemomenten tijdens het voorlezen.
Interactief voorlezen Elly van der Linden
30-06-2009 Een kijkje in een Schatkistklas
Hoe bevalt de methode in de praktijk?
praktijk Sandra Timan
30-06-2009 Werken in een kleine groep
Interactie in de kleine groep tijdens de speelwerklessen is een kenmerkende werkvorm uit Schatkist. Dit artikel gaat over de organisatie van deze werkvorm.
praktijk Suze van de Pol-Lengton
30-06-2009 Kleuters en letters
Wie dagelijks met kleuters omgaat, weet dat het mysterie van de geschreven taal kinderen aanspreekt. Kleuters en letters, gaat dat samen?
beginnende geletterdheid Ed Koekebacker en Angelique van der Pluijm
30-06-2009 Tijd voor kleuters
Wat betekent tijd voor jonge kinderen en hoe kun je als leerkracht de ontwikkeling van tijdsbesef en tijdsbeleving stimuleren?
beginnende gecijferdheid Ed Koekebacker en Suze van de Pol
30-06-2009 Schatkist en de schrijvende kleuter
Kleuters ervaren dat ze met tekeningen, tekens en letters iets kunnen vastleggen wat blijvend van aard is. Laat je de kleuter experimenteren?
beginnende geletterdheid Maria van Gils
30-06-2009 Een lettervlieg in de lettermuur
Het fonemisch bewustzijn beïnvloedt bij kleuters het resultaat van leesonderwijs. Een goed hulpmiddel voor de stimulering hiervoor is de Lettermuur.
beginnende geletterdheid Caesar Mommers (2007 †)
30-06-2009 Beginnende gecijferdheid in Schatkist
Met de vernieuwde Schatkist beschikt u over de middelen voor een voldoende aanbod voor vijf verschillende leerlijnen.
beginnende gecijferdheid Uitgeverij Zwijsen B.V.
30-06-2009 Lezende kleuters: last of luxe?
Kleuters die al (een beetje) kunnen lezen …, je komt ze steeds meer tegen. Toch vinden sommige leerkrachten deze kleuters eerder een last dan een luxe in hun groep.
beginnende geletterdheid Margareth van Kleef
30-06-2009 Rekenactiviteiten en de cijfermuur
De Cijfermuur is een belangrijke routine binnen Schatkist.
beginnende gecijferdheid Magda van der Wulp
08-06-2009 Ononderbroken ontwikkeling en doorgaande leerlijnen
Succes op de basisschool? Onderzoek laat zien dat dit niet alleen afhankelijk is van de schoolperiode zelf. Minstens zo belangrijk zijn de eerste vier levensjaren.
doorgaande leerlijn Huub Lucas
19-05-2009 Tegen Pompom kun je alles zeggen
Lees hoe Pompom helpt om dingen bespreekbaar te maken.
Pompom Angelique van der Pluijm en Sandra Timan