Materiaal bij de routines van Schatkist

Bij routines gaat het om vaste werkwijzen die worden ondersteund met materialen. Kinderen krijgen hiermee de kans datgene wat ze geleerd hebben herhaald en op verschillende manieren toe te passen. De routines komen in elk anker aan bod.

Bij de routines van Schatkist horen verschillende materialen. U kunt deze materialen het hele jaar door inzetten. U kunt ze ook gebruiken bij uw eigen activiteiten. Op deze pagina bespreken we de volgende materialen:

Zoemverhalen

De Zoemverhalen gebruikt u bij het verkennen van de letters en hun klank en bij het voorbereidend schrijven. In elk anker zijn twee verhalen opgenomen, één verhaal per letter. Elk Zoemverhaal bestaat uit twee losse platen met illustraties. Op de achterkant van de eerste plaat is de tekst van het verhaal opgenomen.

In de Zoemverhalen wordt de bij Zoem geïntroduceerd. Zoem woont bij oma in de tuin. Hij gaat op zoek naar vriendjes voor in zijn vriendenboek. Die vriendjes ontmoet Zoem tijdens zijn avonturen waarin telkens een bepaalde klank en letter centraal staat. Elk vriendje heeft ook een naam met die letter. Oma schrijft deze naam op en Pompom maakt er een mooie tekening bij. U kunt hier de handpop Zoem bij gebruiken. Op deze manier maken de kinderen op een speelse wijze kennis met alle facetten van de letter en maakt u een start met het zoemend zeggen in groep 1-2, ter voorbereiding op Veilig leren lezen in groep 3. Maar dit kan ook als u in groep 3 werkt met een andere leesmethode. Bovendien werkt u aan zithouding en schrijfpatronen, waarmee u weer aansluit bij de schrijfmethode Pennenstreken in groep 3. Bij de Zoemverhalen gebruikt u ook losse letterkaarten die in de doos met Schatkistkaarten zitten.

Terug naar boven
Plaat 1 bij zoemverhaal 'Zoem kiest een kamer'

Plaat 1 bij zoemverhaal 'Zoem kiest een kamer'

Plaat 2 bij zoemverhaal 'Zoem kiest een kamer'

Plaat 2 bij zoemverhaal 'Zoem kiest een kamer'

Bijenhotel

Deze poster met 38 letters hangt u op in de klas bij de lettertafel. De lettertafel staat voor een letterkamer in het bijenhotel. Zo heeft elke kamer van het bijenhotel een eigen letter. Tijdens de fase van het ankerthema richten de kinderen de kamer van het bijenhotel in met allemaal spulletjes passend bij het anker waarin ze de klank horen. Die krijgen een plek op de lettertafel. Zo wordt het bijenhotel van Zoem erg gezellig. Sommige vriendjes komen op bezoek om de kamer te bewonderen en anderen kunnen zelfs blijven logeren. Als de nieuwe letter is verkend kunt u bij deze letter een vakje inkleuren of u laat dit de kinderen doen. De leerlingen krijgen zo een overzicht van alle letters die er zijn en bij welke letters een naam gevonden is door het bijtje Zoem. De poster is te beschrijven met pen, potlood of fineliner en dus vaker te gebruiken.

Terug naar boven

Vriendenboek

Elke leerling heeft een vriendenboek. Het vriendenboek gebruiken de kinderen om de letters te verzamelen. Op deze manier wordt het een vriendenboek waarin de vriendjes van Zoem een plek krijgen. Als er een nieuwe letter wordt aangeboden, tekenen ze daarin het gevonden vriendje, stempelen of schrijven ze de naam en de bijbehorende letter. Ook de vormen die in het verhaal voorkomen worden getekend in het vriendenboek. Zo krijgen de kinderen een overzicht van de letters en vormen die ze geleerd hebben.

Terug naar boven

Woordkaarten

Bij de routine taal krijgt woordenschat een prominente plek in het anker. Bij elk anker zijn 24 woordkaarten ontwikkeld. Op deze woordkaarten staat het woord met een foto aangegeven. Op de achterzijde krijgt u als leerkracht handvatten aangereikt hoe u dit woord kunt inslijpen bij de kinderen door middel van een definitie, contextzin en woordweb.

Terug naar boven
Woordkaarten Woordkaarten

Schatkistkaarten

Deze doos met 300 kaarten kunt u tijdens alle ankers inzetten om belangrijke begrippen voor kinderen inzichtelijk te maken. Bij elk ontwikkelingsgebied zijn kaarten beschikbaar. Op deze kaarten staat door middel van een tekening een begrip weergegeven. De Schatkistkaarten zijn verwerkt in de activiteiten. Op de kaarten staat aangegeven bij welk ontwikkelingsgebied en domein ze horen. Er zijn Schatkistkaarten voor bijvoorbeeld gespreksregels, houdingen en bewegingen, letters, kleur, muziek en dans, vormen, emoties en zintuigen.

Terug naar boven

Set van 2 dobbelstenen

Om het spelen met de Schatkistkaarten leuker te maken, zitten er bij de methode twee zachte dobbelstenen met op elk vlak een insteekhoes. De kaarten kunt u hierin stoppen en er vervolgens spelletjes mee doen. U stopt in de ene dobbelsteen kaarten met cijfers en in de andere dobbelsteen kaarten met houdingen en bewegingen. Zo ontstaat de opdracht: voer x aantal keer de gegooide beweging uit. U kunt in de dobbelstenen ook Woordkaarten steken.

Terug naar boven

Weekkalender, jaarkalender en getallenwand

Schatkist besteedt per anker veel aandacht aan rekenen. Dit gebeurt met de weekkalender, de jaarkalender en de getallenwand.

Weekkalender
De weekkalender en jaarkalender gebruikt u bij het vooruitkijken en terugblikken op de dag, de week, de maand en het jaar. De weekkalender is een magneetbord dat u ophangt in de klas. U gebruikt diverse kaartjes om de dagen, activiteiten en speciale gebeurtenissen aan
te geven.

Terug naar boven
Weekkalender

Weekkalender

Jaarkalender
De jaarkalender bestaat uit 12 grote posterbladen, voor elke maand één. Elke dag is een hokje en er zijn stickers voor feestdagen of belangrijke gebeurtenissen, zoals verjaardagen en uitstapjes.

Jaarkalender

Jaarkalender

Getallenwand
De getallenwand met de getallen 0 t/m 12 hangt u in de rekenhoek en zet u in bij rekenactiviteiten waarbij kinderen spelend leren over hoeveelheden en getallen. De getallenwand is uit te breiden met de getallen 13 t/m 20.

Getallenwand 0 t/m 12 en 13 t/m 20

Getallenwand 0 t/m 12 en 13 t/m 20

Deel met anderen