Materiaal bij de ankers van Schatkist

Schatkist werkt met ankers en routines. Ankers zijn thema's die volgens een vaste en herkenbare structuur zijn opgebouwd. Schatkist telt voor groep 1-2 in totaal 18 ankers. U kiest zelf de ankers die u het meest aanspreken. Binnen een anker is er genoeg ruimte om eigen activiteiten toe te voegen.

Elk van de 18 ankers bestaat uit:

  • een prentenboek met het ankerverhaal;
  • het bijbehorende activiteitenboek;
  • een bijpassend voorleesboek.

Uit het prentenboek leest u het ankerverhaal voor. Het verhaal geeft informatie over het centrale probleem dat u de komende drie weken met het anker behandelt. Het verhaal activeert de voorkennis bij de kleuters.

Prentenboek ook digitaal beschikbaar

Het prentenboek is ook digitaal beschikbaar en via de Leerkrachtassistent te tonen op het digibord (bekijk een voorbeeld van een animatiefilmpje). In het digitale prentenboek worden belangrijke woorden en begrippen uit het verhaal geanimeerd. Het digitale prentenboek kunnen ouders ook thuis met hun kind bekijken via de leerlingsoftware voor thuis.

Informatieve platen brengen de echte wereld in de klas

Naast fictieteksten krijgen de kinderen ook informatieve platen aangeboden. Deze plaat brengt de echte wereld in de klas en zorgt ervoor dat de kinderen zich nog meer kunnen verdiepen in het onderwerp. De leerlingen krijgen informatie om het probleem van Pompom op te kunnen lossen. De informatieve platen zijn ook opgenomen in het prentenboek.

voorbeeld informatieve plaat (klik voor vergroting) voorbeeld informatieve plaat (klik voor vergroting)

Preteachingplaat voor taalzwakke kinderen

In elk anker is ook een preteachingactiviteit met een preteachingplaat opgenomen. Deze plaat kunt u bespreken met taalzwakke kinderen. De plaat bereidt de kinderen voor op het ankerverhaal.

Activiteitenboek: activiteiten, werkvormen en ontwikkelingsgebieden

Na de introductie van het anker aan de hand van het prentenboek en de 3D-animatie in de Leerkrachtassistent, gaat u aan de slag met het activiteitenboek. Hierin vindt u alle activiteiten die bij het anker horen. Ook de werkvormen en ontwikkelingsgebieden staan beschreven.

Introductie van het anker

Elk anker start op het digibord met een 3D-animatiefilmpje van Pompom waarin hij een probleem introduceert. De kleuters worden uitgedaagd om dit probleem te verkennen en oplossingen te zoeken. Bekijk hieronder een voorbeeld.

Voorleesboek met korte verhalen

Elk voorleesboek bevat 15 korte verhalen die u kunt voorlezen gedurende de weken waarin u met het anker werkt. Elke dag 5 minuten een voorleesverhaal: goed voor de taalontwikkeling!

Deel met anderen

Bezoek een informatiemiddag  Vraag nu uw informatie aan of maak een afspraak 

Schatkistliedjes

Schatkist editie 3 biedt maar liefst 57 liedjes die zijn ingezongen door de Nederlandse zangeres, presentatrice en musicalster Kim-Lian van der Meij. Er zijn twee liedjes per anker. Er zijn ook liedjes die passen bij de routines en liedjes die zich richten op het klassenmanagement.