Organisatie van Schatkist

Ankers

Schatkist editie 3 werkt met ankers. Een anker is een betekenisvolle serie van activiteiten. U biedt er de kinderen een herkenbare context en een gezamenlijke basis voor leren mee.

In het anker komen alle ontwikkelingsgebieden op een speelse en zinvolle manier aan bod. De kinderen maken zich begrippen en inzichten eigen doordat ze in een betekenisvolle context verwerkt zijn. De kinderen worden geprikkeld om ze verder te gaan onderzoeken en ontdekken. Deze benadering sluit aan bij het ontwikkelen en leren van jonge kinderen.

Verdeling van ankers

Een schooljaar is bij Schatkist verdeeld over drie periodes van elk vier maanden:
• periode 1: begin augustus t/m eind november;
• periode 2: begin december t/m eind maart;
• periode 3: begin april t/m eind juli.

Voor elke periode zijn zes ankers ontwikkeld, waaruit u als leerkracht een keuze maakt. In totaal gaat het dus om 18 ankers.

Overzicht van de 18 ankers


Keuze binnen het anker

Er is per anker bewust gekozen voor een opbouw in drie fases die elk een week kunnen duren, maar u mag er ook langer over doen. U kunt in elke fase kiezen uit activiteiten die plaatsvinden in de kring, in een kleine groep, in de speelleeromgeving in de hoeken, in de speelzaal of op de speelplaats.

In fase 1 laat u de kleuters kennismaken met het anker. In fase 2 kiest u zelf voor één van de twee ankerthema’s en gaan de kleuters zich verder verdiepen in het thema en ontdekken ze er meer over. In fase 3 sluit u samen met de kleuters het anker af.

Uitloopweek

Schatkist biedt u alle ruimte om uw eigen tempo en indeling te bepalen, vandaar dat in elk anker een uitloopweek is opgenomen. Deze uitloopmogelijkheid geeft u ook de tijd om eigen thema’s en activiteiten uit te kunnen voeren.


Werken met routines

Naast de opbouw in drie fases krijgt een anker structuur door routines. Routines zijn steeds terugkerende, betekenisvolle en interactieve activiteiten die volgens een vast stramien verlopen. Daardoor zijn ze herkenbaar voor kinderen. Kinderen krijgen hiermee de kans datgene wat ze hebben geleerd, herhaald en op verschillende manieren toe te passen. De routines komen in elk
anker aan bod.

In Schatkist komen de volgende routines aan bod:
Welke dag is het? (dagelijks, aan het begin van de dag)
Elke dag voorlezen (dagelijks, op een moment naar keuze)
De avonturen van Pompom (dagelijks, aan het eind van de dag)
Rekenschatten (rekenen)
Een schat aan woorden (taal)
De verhalensleutel (taal)
Rond de letter (taal)
Op taaltocht (taal)
Voorbereidend schrijven (taal)
We helpen Pompom (wetenschap & technologie)

Meer weten?

Wilt u meer weten over de organisatie van Schatkist?
Vraag de brochure van Schatkist aan >>

 

Deel met anderen