Ondersteuning van de leerkracht

Schatkist biedt optimale ondersteuning en maakt het u op veel gebieden zo gemakkelijk mogelijk. Zo houdt u alle tijd over voor de kleuters in uw groep.

Digiregie: gemakkelijk plannen en registreren

In Digiregie plant u zowel de ankers als uw activiteiten en eigen thema’s. U kunt de activiteiten handmatig plannen per dag of automatisch volgens de voorbeeldplanning bij elk anker. Het programma biedt daarnaast ondersteuning bij het observeren van de kleuters in uw groep. Bij elke ingeplande activiteit kunt u met een druk op de knop een observatie invoeren die wordt meegenomen in het leerlingenoverzicht.

In Digiregie kunt u activiteiten handmatig plannen per dag of automatisch volgens de voorbeeldplanning bij elk anker.

In Digiregie kunt u activiteiten handmatig plannen per dag of automatisch volgens de voorbeeldplanning bij elk anker.

Overzichtelijke database

In Digiregie vindt u per anker een overzichtelijke database met lesmateriaal, zoals een doelenoverzicht, kopieerbladen, liedjes en muziekfragmenten en een materialenlijst. Onder ‘Materialen’ staan boekentips, filmtips en kleurplaten. Ook kunt u eigen materiaal toevoegen.


Communicatie met ouders

Het onderdeel Communicatie in Digiregie biedt tools waarmee u eenvoudig informatie kunt overdragen aan collega’s en ouders. Bij elk anker zijn bijvoorbeeld oudernieuwsbrieven opgenomen, zodat u ouders kunt informeren over waar hun kind op school mee bezig is.


Leerkrachtassistent: interactieve introductie en uitleg

De Leerkrachtassistent is de software voor het digibord. U kunt onder andere filmpjes vertonen, werken aan de woordenschat, een woordweb maken of kopieerbladen oproepen.

Koppeling aan Digiregie
De Leerkrachtassistent is gekoppeld aan Digiregie. De koppeling heeft voor u de volgende voordelen:
• De Leerkrachtassistent houdt de volgorde aan van de activiteiten zoals u die heeft gepland in Digiregie.
• Als u een activiteit heeft uitgevoerd, dan wordt dit direct opgeslagen in Digiregie.

In het Startmenu van de Leerkrachtassistent kiest u het anker en de fase waarin wordt gewerkt in uw groep.

In het Startmenu van de Leerkrachtassistent kiest u het anker en de fase waarin wordt gewerkt in uw groep.

Deel met anderen