Observatie en evaluatie

Kleuteronderwijs moet vrolijk en speels zijn maar ook doelgericht. Schatkist brengt elk kind in beeld met Digiregie. Hiermee krijgt u als leerkracht de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2.

Voortgang continu in beeld

In Digiregie voert u eenvoudig bij elke activiteit observaties in. Digiregie geeft aan hoe de kinderen zich ontwikkelen en welke kinderen u nog niet hebt geobserveerd. Alle gegevens vindt u terug in het leerlingenoverzicht.

Klikt u op een gesloten oog, dan verschijnt een lijst van de leerlingen in uw groep. U kunt hier aangeven welke leerlingen u wilt observeren. Een open oog betekent dat u een of meer leerlingen bij een activiteit hebt geselecteerd voor observatie.

Klikt u op een gesloten oog, dan verschijnt een lijst van de leerlingen in uw groep. U kunt hier aangeven welke leerlingen u wilt observeren. Een open oog betekent dat u een of meer leerlingen bij een activiteit hebt geselecteerd voor observatie.

U voert een score in op het doel van een activiteit.

U voert een score in op het doel van een activiteit.

Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem kunt u problemen snel signaleren.

Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem kunt u problemen snel signaleren.

Periodeplannen

Op basis van uw observaties berekent Digiregie een aanpak: ster, maan of zon. Voor elke aanpak krijgt u drie keer per jaar adviezen in een periodeplan. In dit periodeplan ziet u welke leerlingen in welke aanpak zijn ingedeeld en wat de doelen voor de komende periode zijn met adviezen voor didactisch handelen, pedagogisch handelen en de leertijd. U kunt er ook uw evaluatie in kwijt.

Koppeling met Cito

Maakt u gebruik van het LOVS van Cito? Dan kunt u de scores op de toetsen Taal en Rekenen voor kleuters importeren in Digiregie. Zo hoeft u deze slechts één keer in te voeren.Concreet observeerbare doelen

Bij elke activiteit staat één doel centraal. Bij dit doel is aangegeven wat u mag verwachten van de kinderen. U observeert en beoordeelt hoe een kind zich ontwikkelt op dit doel. Een uitgebreid schema met alle doelen is opgenomen in het Doelenoverzicht in Digiregie.

Deel met anderen