Observatie en evaluatie

Kleuteronderwijs moet vrolijk en speels zijn maar ook doelgericht. Schatkist brengt elk kind in beeld met Digiregie. Hiermee krijgt u als leerkracht de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 1-2.

Voortgang continu in beeld

In Digiregie voert u eenvoudig bij elke activiteit observaties in. Digiregie geeft aan hoe de kinderen zich ontwikkelen en welke kinderen u nog niet hebt geobserveerd. Alle gegevens vindt u terug in het leerlingenoverzicht.

Klikt u op een gesloten oog, dan verschijnt een lijst van de leerlingen in uw groep. U kunt hier aangeven welke leerlingen u wilt observeren. Een open oog betekent dat u alle geselecteerde leerlingen bij die activiteit hebt geobserveerd.

Klikt u op een gesloten oog, dan verschijnt een lijst van de leerlingen in uw groep. U kunt hier aangeven welke leerlingen u wilt observeren. Een open oog betekent dat u alle geselecteerde leerlingen bij die activiteit hebt geobserveerd.

Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem kunt u problemen snel signaleren.

Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem kunt u problemen snel signaleren.

In Digiregie voert u eenvoudig bij elke activiteit observaties in.

In Digiregie voert u eenvoudig bij elke activiteit observaties in.

Periodeplannen en koppeling met Cito

Met Digiregie is het mogelijk om drie keer per jaar periodeplannen te maken op basis van de gegevens die u importeert uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Zo hoeft u niet in twee verschillende systemen uw gegevens vast te leggen.Concreet observeerbare doelen

Bij elke activiteit staat één doel centraal. Bij dit doel is aangegeven wat u mag verwachten van de kinderen. U observeert en beoordeelt hoe een kind zich ontwikkelt op dit doel. Een uitgebreid schema met alle doelen is opgenomen in het Doelenoverzicht in Digiregie.

Deel met anderen