Differentiatie

Elk kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Schatkist houdt rekening met die verschillen. We bieden een verantwoord en passend aanbod voor alle kinderen. Zo is leren en spelen leuk voor iedereen.

Elke activiteit kent verschillende niveaus

Schatkist werkt met drie herkenbare aanpakken bij alle activiteiten en voor alle ontwikkelingsgebieden: ster, maan en zon. Deze drie aanpakken komen in groep 3 ook terug in de methode Veilig leren lezen.

Intensiveren of uitdagen

Bij elke activiteit kunt u dus een stapje omhoog of omlaag. Binnen een anker worden bij elke activiteit zowel voor groep 1 als groep 2 aanbevelingen gedaan om de activiteit geschikt te maken voor kinderen met een zonaanpak en kinderen met een steraanpak. Op deze manier kunt u al meteen een periodeplan maken.

Woordenschat

Per activiteit worden de woorden ingedeeld in de volgende niveaus:
- ster groep 1
- maan groep 1 / ster groep 2
- zon groep 1 / maan groep 2
- zon groep 2.


De indeling is afgestemd op de BAK- en WAK-lijst. Als leerkracht ziet u welke woorden een kind gemiddeld beheerst en welke woorden voor hem of haar nog moeilijk zijn.

Ook voor taalzwakke kinderen

Schatkist editie 3 hecht veel belang aan het stimuleren van de ontwikkeling bij de VVE-doelgroep en bij taalzwakke kinderen. Bij alle activiteiten vindt u bijvoorbeeld expliciete handvatten voor de aanpak van preteaching en verlengde instructie. In elk anker is er een preteachingactiviteit opgenomen. Daarnaast zijn er concrete handreikingen voor extra intensivering onder het kopje ‘differentiatie’. Ook vindt u veel adviezen bij ‘tips en verdieping’. Zo wordt er bijvoorbeeld aangegeven hoe u anderstalige nieuwkomers kunt betrekken bij de activiteiten of hoe u de participatie van ouders kunt versterken.

Deel met anderen