Didactiek

Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Op een eigentijdse manier leren, zonder dat je het in de gaten hebt. Met gerichte spelactiviteiten ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding. Ieder kind op zijn eigen wijze.

Onderzoeken en ontdekken

Schatkist maakt gebruik van storytelling: elk anker start met een 3D-filmpje van Pompom, de centrale figuur in de methode en het vriendje van de kleuters. Pompom gaat regelmatig logeren bij oma. Daar komt hij zijn nichtje Loeloe en de buurjongen Tim tegen. Samen beleven ze avonturen.

De kinderen worden uitgedaagd om een probleem van Pompom en zijn vrienden te onderzoeken en samen een creatieve oplossing te bedenken.

Bekijk hieronder een voorbeeld van een 3D-filmpje:

Ontwikkelingsgebieden, domeinen en doelen

In Schatkist komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en wetenschap & technologie. Met Schatkist voldoet u aan alle leerdoelen van het SLO.

Taal: spreken en luisteren, woordenschat, verhaaloriëntatie en verhaalbegrip, taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven.
Rekenen: getalbegrip, meten, meetkunde.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie.
Motoriek: basiskwaliteiten, fijne en grove motoriek, schrijfhouding en gezonde leefstijl.
Kunstzinnige vorming: beschouwen en reflecteren, beeldende vorming, muzikale vorming, dramatische vorming en dans.
Wereldoriëntatie: burgerschapsvorming, levende natuur, aarde en ruimte, natuurkundige verschijnselen, techniek, tijd en ruimte.
Wetenschap & technologie: houding, vaardigheden en denkwijzen.

Schatkistliedjes

Schatkist biedt maar liefst 57 liedjes die zijn ingezongen door de Nederlandse zangeres, presentatrice en musicalster Kim-Lian van der Meij. De liedjes sluiten aan bij de belevingswereld van kleuters. Het zijn vrolijke, grappige en soms ontroerende liedjes. Er zijn bijvoorbeeld liedjes over getallen, vormen, kleuren, ontdekken, spelen en de seizoenen. Heel herkenbare thema’s en heel veel variatie. Er zijn twee liedjes per anker. Maar er zijn ook liedjes die passen bij de routines en liedjes die zich richten op het klassenmanagement.

Letterfilmpjes

In groep 1-2 kunt u kinderen op een aantrekkelijke manier laten kennismaken met letters. Bij elke nieuwe letter is een leuk letterfilmpje gemaakt dat u via de Leerkrachtassistent op het digibord kunt vertonen. Hiermee verlevendigt u de activiteit of de les en ondersteunt u de didactiek. Aan de hand van voorbeelden brengt u de echte wereld in uw klas.

Bekijk hieronder het letterfilmpje van de letter 'a'.

Tips voor 21e-eeuwse vaardigheden

De activiteiten in Schatkist stimuleren de 21e-eeuwse vaardigheden. U krijgt suggesties om deze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij staat het coöperatief leren centraal. Door de coöperatieve werkvormen verkennen de kinderen met elkaar een probleem en bepalen ze samen de oplossing. De kinderen zijn creatief, gaan samenwerken en leren met het verwerken van informatie om te gaan.


Meer weten?

Meer weten over de didactiek in Schatkist?
Vraag de brochure van Schatkist aan >>

Deel met anderen