Doorgaande leerlijn

Doorgaande leerlijnen: peuters, kleuters, groep 3

Alle methoden van Zwijsen zijn met elkaar verbonden en worden ontwikkeld vanuit dezelfde visie. Schatkist is het hart van de doorgaande lijn tussen Uk & Puk (kinderen tot vier jaar), Veilig leren lezen en Pennenstreken (groep 3). Bovendien is Schatkist ontwikkeld door de auteurs van Veilig leren lezen, waardoor de aansluiting met deze meest gebruikte methode voor taal-lezen in groep 3 gegarandeerd is.

Aansluiting Schatkist en Uk & Puk

 • doorlopende leerlijn voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • aansluitende doelen;
 • aansluitende thema’s en ankers, zowel inhoudelijk als in opbouw;
 • dezelfde activiteitenopbouw: introductie, verdieping en afsluiting;
 • overeenkomstige materialen, zoals pop, prentenboek en dagritmekaarten;
 • VVE-proof.

Aansluiting Schatkist en Veilig leren lezen

 • unieke didactiek die optimaal voorbereidt op het leren lezen: zoemend zeggen en zoemend lezen met het bijtje Zoem dat samen met de kinderen letters ontdekt en leert lezen;
 • aansluitende thema’s en pictogrammen;
 • differentiatie op drie niveaus: ster, maan en zon;
 • Digiregie: planning, observatie, registratie, leerlingoverzichten, groepsplannen, materialen en achtergrondinformatie;
 • lettertoets in groep 2 en/of groep 3;
 • Leerkrachtassistent als digibordsoftware;
 • veel aandacht voor leesbevordering en vrij lezen, óók met materialen voor thuis.

Aansluiting Schatkist en Pennenstreken

Schatkist bereidt kinderen al voldoende voor op het schrijven door aandacht te besteden aan de zithouding, schrijfpatronen en -schrijftekens en aan het schrijven van cijfers. Daarnaast kunt u het kleuterdeel van Pennenstreken moeiteloos inpassen in de thema’s van Schatkist. Met beide methoden maken de kinderen een goede start met het leren schrijven in groep 3.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitwerking van de doorgaande leerlijn?
Vraag de brochure van Schatkist aan >>
Deel met anderen