Schatkist - geïntegreerde kleuteruitgave

Schatkist is het meest gebruikte pakket voor het kleuteronderwijs. Schatkist is compleet, veelzijdig en doordacht opgebouwd. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van wereldoriëntatie tot rekenen.

Schatkist editie 3 is hét antwoord op actuele ontwikkelingen in het kleuteronderwijs. In deze nieuwe versie van de methode zijn praktijkinzichten geïntegreerd met recente wetenschappelijke inzichten. Ervaringsgericht, spelend leren gaat hand in hand met opbrengstgericht werken. Bovendien kunt u met Schatkist een sterk partnerschap met ouders creëren.

Doorgaande lijn

Schatkist vormt voor de leerlijn taal-lezen dé verbinding tussen twee Zwijsen-uitgaven: Uk & Puk voor de voorscholen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) en Veilig leren lezen voor groep 3. Zo ontstaat één doorgaande leerlijn voor nul- tot en met zesjarigen op het gebied van de taal-leesontwikkeling.
Lees meer over de doorgaande leerlijnen >

Nieuws van Zwijsen

14-09-2016

Inspiratiedag 'Waar ligt úw focus?'

Waar ligt úw focus? Blijf in conditie en bezoek de inspiratiedag op 4 oktober a.s. voor bovenschoolse bestuurders en ICT-coördinatoren. Sprekers van binnen en buiten het onderwijsveld.
11-09-2016

Symposium: Leren lezen met ict

Wat levert de inzet van ict op voor het leesonderwijs in groep 3? De Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden presenteren de resultaten van hun onderzoek.


Leuke kleurplaat van Pompom - klik op de afbeelding om hem te downloaden!

Leuke kleurplaat van Pompom - klik op de afbeelding om hem te downloaden!

Download ook de kleurplaat van Loeloe.

Download ook de kleurplaat van Loeloe.Deel met anderen